ОмскАвтоСклад

Протопопівська сільська рада Балаклійського району

Проект рішення ХХІ сесія VIІ скликання

 

УКРАЇНА

Протопопівська сільська рада

Балаклійський район

Харківська область

ХХІ сесія VIІ скликання

__________________________________________________________________

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

 

від «  » __________2017 року                                                -VII

 

Про плату за землю, що справляється на території

Протопопівської сільської  ради на 2018 рік.

 

            На підставі норм Податкового кодексу України щодо оподаткування земельним податком, ст.ст. 26, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

1.                Платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі на території Протопопівської сільської ради.

2.                Об'єктами оподаткування земельним податком є земельні ділянки на території Балаклійської міської ради, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

3.                Базою оподаткування земельним податком є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до ст. 289 Податкового кодексу України та площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4.                Встановити на 2018 рік ставку земельного податку за земельні ділянки на території Протопопівської сільської ради, незалежно від місцезнаходження, нормативну грошову оцінку яких проведено, у розмірі 1 (один) відсотоквід їх нормативної грошової оцінки.

5.                Встановити на 2018 рік ставку земельного податку за земельні ділянки на території Протопопівської сільської ради, розташовані за межами села Протопопівка та села Волвенкове нормативну грошову оцінку яких не проведено, у розмірі 5 (п’яти) відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Харківській області.

6.                Встановити на 2018 рік ставку земельного податку на території Протопопівської сільської ради за земельні ділянки сільськогосподарських угідь незалежно від місцезнаходження, для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1 (нуль цілих одна десята) відсотка,  для багаторічних насаджень - 0,03 (нуль цілих три сотих) відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

7.                Встановити на 2018 рік ставку земельного податку на території Протопопівської сільської  ради за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності), незалежно від місцезнаходження у розмірі 5 (п’ять) відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

8.                Встановити на 2018 рік пільги щодо сплати земельного податку за земельні ділянки на території Протопопівської сільської ради незалежно від місцезнаходження:

-        податок за земельні ділянки, право власності або користування на які зареєстровано у встановленому порядку, справляється у розмірі 1 (один) відсоток від нормативної грошової оцінки такої земельної ділянки, крім земельних ділянок визначених п. 7 цього рішення;  

-        податок за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, гаражними кооперативами для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, індивідуальними гаражами справляється у розмірі 1 (один) відсоток від суми земельного податку, обчисленого відповідно до п.4  цього рішення;

9.      Звільнити від сплати земельного податку на території Протопопівської сільської ради на 2018 рік:

-        заповідники, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища;

-        органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

-        -        дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

-        комунальні підприємства, що здійснюють надання житлово-комунальних послуг на території Протопопівської сільської  ради Балаклійського району Харківської області.

10.    Податковий період для плати за землю, порядок обчислення плати за землю та строк її сплати, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату за землю встановлено та відповідає Податковому кодексу України.

11.    Відповідальність за порушення податкового законодавства встановлюється відповідно до норм Податкового кодексу України та інших нормативних документів.

12.    Всі питання, не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та інших діючих нормативно-правових актів. 

13.    Дане рішення набуває чинності з 01.01.2018 року.

14.    Виконавчому комітету Протопопівської сільської ради оприлюднити дане рішення на стендах та на офіційному сайті Протопопівської сільської  ради в мережі Інтернет.

 

Сільський голова                                     О.В.Сиров

УКРАЇНА

Протопопівська сільська рада

Балаклійський район

Харківська область

ХХІ сесія VІI скликання

__________________________________________________________________

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

від  «  » _______ 2017 року                                                               -VIІ

 

Про встановлення на території  Протопопівської

сільської ради Балаклійського району  Харківської

області  податку на нерухоме майно, відмінне

від земельної ділянки на 2018 рік

 

 

         У зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р. за № 71-VIII, з метою забезпечення надходжень та видатків сільського бюджету, його збалансованості, керуючись ст. ст. 143, 144 Конституції України, ст. ст. 7, 10, 12, 14, 266 Податкового кодексу України, ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Протопопівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Встановити на території Протопопівської сільської ради Балаклійського району  Харківської області податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком.

2. Виконавчому комітету Протопопівської сільської ради оприлюднити дане рішення на стендах та  на сайті Протопопівської сільської ради в мережі Інтернет.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (Шевченко Л.В.).

 

 

Сільський голова                                     О.В. Сиров

                                              Додаток 

до проекту рішення ХХІ сесії Протопопівської

сільської ради VІI скликання

від  «    » _____ 2017 р. за № -VІІ

 

 

ПОДАТОК  НА НЕРУХОМЕ  МАЙНО,

ВІДМІННЕ  ВІД  ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

1.    Платники податку

1.1. Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі по тексту – податок), є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

            1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

            а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

            в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

2. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2. Об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

2.2.1. Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів.

2.2.2. Садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

2.2.3. Дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

2.3. Об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні -  будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

є) інші будівлі.

 

2.4. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням Протопопівської сільської ради Балаклійського району Харківської області;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

 

3. База оподаткування

            3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

4. Пільги із сплати податку

4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на  60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості –  на  120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх  часток),   на  180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Протопопівська сільська рада Балаклійського району Харківської області може збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування, встановлена цим підпунктом.

4.2. Протопопівська сільська рада Балаклійського району Харківської області встановлює пільги з податку, що сплачується на її території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

4.3. Встановити пільгу з податку, що сплачується на території Протопопівської сільської ради Балаклійського району Харківської області з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості,  шляхом звільнення від його сплати:

а) релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями);

б) дитячих закладів оздоровлення та/або відпочинку, власниками (засновниками) яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування, у тому числі в частках. 

4.4. Пільги з податку, що сплачується на території Протопопівської сільської  ради Балаклійського району Харківської області, з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Встановити  пільгу з податку, що сплачується на території Протопопівської сільської  ради Балаклійського району Харківської області з об’єктів житлової нерухомості, для наступних фізичних осіб шляхом звільнення від його сплати:

- фізичні особи, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю, опікуна, піклувальника.

4.5. Пільги з податку, що сплачується на території Протопопівської сільської ради Балаклійського району Харківської області  з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням Протопопівської сільської ради Балаклійського району  Харківської області;

- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

4.6. Пільги з податку, що сплачується на території Протопопівської сільської ради Балаклійського району  Харківської області з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

4.6.1. Встановити  пільгу з податку, що сплачується на території Протопопівської сільської ради Балаклійського району Харківської області з об’єктів нежитлової нерухомості, шляхом звільнення від його сплати за наступне майно:

а) господарські (присадибні) будівлі, а саме: вбиральні, погреби, навіси, альтанки.

б) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних закладів охорони здоров’я;

в) об’єкти нежитлової нерухомості комунальних підприємств, що здійснюють надання житлово-комунальних послуг на території Протопопівської сільської ради Балаклійського району Харківської області;

г) об’єкти нежитлової нерухомості, що передані в оренду органам державної влади, органам місцевого самоврядування, а також організаціям, створеним ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими.

4.6.2. Встановити пільгу з податку, що сплачується на території Протопопівської сільської ради Балаклійського району Харківської області з об’єктів нежитлової нерухомості, а саме: господарських (присадибних) будівель,  що перебувають у власності фізичних осіб, які належать до пільгової категорії громадян,  або у складі сім’ї яких є фізичні особи, які належать до пільгової категорії громадян. Згідно зазначеної пільги ставка податку встановлюється у розмірі 0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Перелік фізичних осіб, які належать до пільгової категорії громадян:

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа, визнані такими відповідно до закону, діти-інваліди, які виховуються одинокими матерями (батьками);

- особи, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей;

- інваліди війни, учасники бойових дій, учасники війни, діти війни;

- особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1, 2 категорії);

- особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною: нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, Герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена Слави, особи, нагороджені чотирма   і   більше   медалями   «За   відвагу»,  а  також  Герої Соціалістичної  Праці,  удостоєні  цього  звання за працю в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років;

- особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною: Герої Соціалістичної Праці, Герої України та повні кавалери ордена Трудової Слави;

- самотні громадяни похилого віку, які перебувають на обліку та обслуговуванні у  територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Балаклійському районі Харківської області.

Пільга з податку, що зазначена у даному пункті, надається  один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік) за будь-якою одною категорією з переліку фізичних осіб, які належать до пільгової категорії громадян.

4.6. Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості відомості стосовно наданих ними пільг.

 

5. Ставка податку

5.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням Протопопівської сільської ради Балаклійського району  Харківської області у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування  і вказані у пунктах 5.2, 5.3 цього додатка до рішення.

            5.2. Встановити наступні розміри ставок податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності:

а) фізичних осіб – 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

б) юридичних осіб – 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

5.3. Встановити наступні розміри ставок податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності:

а) фізичних осіб – 0,1відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

б) юридичних осіб – 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

 

 

6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6.2. Встановити, що у 2018 році базовий податковий (звітний) період починається з 01.01.2018р.

           

7. Порядок обчислення суми податку

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1 пункту  4 цього додатка до рішення, та пільги Протопопівської сільської ради Балаклійського району  Харківської області з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1 пункту 4 цього  додатка  до рішення, та пільги Протопопівської сільської ради Балаклійського району  Харківської області з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 4.1 пункту 4  цього додатка до рішення,  та пільги Протопопівської сільської ради Балаклійського району  Харківської області з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення),  та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів  «б» та «в»  цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

            7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку,   обчисленого згідно  з  підпунктом 7.1 пункту 7 цього додатка до рішення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, Протопопівської сільської ради Балаклійського району  Харківської області за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 01 липня  року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного(нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

            7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

            7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника

об’єкта оподаткування податком

            8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

            8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

9. Порядок сплати податку

 9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до  сільського бюджету   згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

10. Строки сплати податку

 10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

 а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

 б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до  30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

           Інші питання щодо адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які не врегульовані даним рішенням, вирішуються відповідно до норм встановлених Податковим кодексом України.

 

 

Секретар  сільської ради                           Н.Н. Линник

 

 

УКРАЇНА

Протопопівська сільська рада

Балаклійський район

Харківська область

ХХІ сесія VІІ скликання

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від «  » ________ 2017 року                                         -VІІ

 

Про встановлення на території

Протопопівської сільської ради

Балаклійського району Харківської

області транспортного податку на 2018 рік

            У зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р. за № 71-VIII, з метою забезпечення надходжень та видатків міського бюджету, його збалансованості, керуючись ст. ст. 143, 144 Конституції України, ст. ст. 7, 10, 12, 14, 267 Податкового кодексу України, ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,сільська рада

 

В И Р І ШИ Л А:

1. Встановити на території Протопопівської сільської ради Балаклійського району Харківської області транспортний податок згідно з додатком.

2. Виконавчому комітету Протопопівської сільської ради оприлюднити дане рішення на стендах та на сайті Протопопівської сільської ради в мережі Інтернет.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (шевченко Л.В..).

 

 

Сільський голова                                              О.В. СироВ

                                                                           Додаток 

до проекта рішення ХХІ сесії Протопопівської сільської  ради VІI скликання

від  «  » ____ 2017 р. за №  -VІІ

 

ТРАНСПОРТНИЙ  ПОДАТОК

 

 

1. Платники податку

Платниками транспортного податку (далі по тексту – податок) є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в м. Балаклія Харківської області згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до п. 2 цього додатка до рішення є об’єктами оподаткування.

 

2. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

 

3. База оподаткування

Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до п. 2 цього додатка до рішення.

 

4. Ставка податку

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до п. 2 цього додатка до рішення.

 

5. Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

5.2. Встановити, що у 2018 році базовий податковий (звітний) період починається з 01.01.2018р.

 

6. Порядок обчислення та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органомза місцем реєстрації платника податку.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2018 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

З 1 квітня 2018 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

6.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою- платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

 

7. Порядок сплати податку

Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до міського  бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

8. Строки сплати податку

Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Інші питання щодо адміністрування транспортного податку, які не врегульовані даним рішенням, вирішуються відповідно до норм встановлених Податковим кодексом України.

 

                   Секретар сільської ради                                   Н.Н. Линник

 

УКРАЇНА

Протопопівська сільська рада

Балаклійський район

Харківська область

ХХІ сесія VIІ скликання

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від « » ________ 2017 року                                                           -VIІ

 

 

Про затвердження ставок

єдиного податку на 2018 рік.

 

Відповідно до ст. ст. 12, 293 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, п.4 розділу ІІ (прикінцеві положення) Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року  № 71VІІІ,  п. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада     

                                       В И Р І Ш И Л А    :

 

1. Затвердити на 2018 рік ставку єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, незалежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

-  для платників першої групи у розмірі 10 (десяти) відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2018 року;

         - для платників другої групи у розмірі 20 (двадцяти) відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2018 року.

        - для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим Кодексом;

2) 5 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

       Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3 цієї статті. 

             - для платників четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

1) для ріллі, сіножатей і пасовищ  — 0,45;

2) для багаторічних насаджень  — 0,27;

3) для земель водного фонду — 1,35;

4) для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, - 3.

2. Оприлюднити дане рішення на стендах та на сайті Протопопівської сільської ради  в мережі Інтернет.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію з питань планування, бюджету і фінансів ( Шевченко Л.В.).

 

Сільський голова                                              О.В. Сиров

УКРАЇНА

Протопопівська сільська рада

Балаклійський район

Харківська область

ХХІ сесія VIІ скликання

__________________________________________________________________

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

від «   » ______ 2017 року                                                               -VIІ

 

Про встановлення на території  Протопопівської

сільської ради Балаклійського району 

Харківської області  пільг щодо сплати земельного

податку по Протопопівській сільській раді  у 2018 році

та особливості оподаткування платою за землю

 

         У зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р. за № 71-VIII, з метою забезпечення надходжень та видатків сільського бюджету, його збалансованості, керуючись ст. ст. 143, 144 Конституції України, ст. ст. 7, 10, 12, 14, 266 Податкового кодексу України, ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Протопопівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Встановити на території Протопопівської сільської ради Балаклійського району  Харківської областіпільги щодо сплати земельного податку по Протопопівській сільській раді  у 2018 році та особливості оподаткування платою за землю, згідно з додатком.

2. Виконавчому комітету Протопопівської сільської ради оприлюднити дане рішення на стендах та на сайті Протопопівської сільської ради в мережі Інтернет.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (Шевченко Л.В.).

 

 

Сільський голова                                     О.В. Сиров

                                                                                                                                                       Додаток 

До проетка рішення ХХІсесії Протопопівської сільської  ради VІI скликання

від «   » ______2017 р. за №  -VIІ

 

 

Перелік пільг

щодо сплати земельного податку по Протопопівській

сільській раді  у 2018 році

та особливості оподаткування платою за землю

 

1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

1.1. Від сплати земельного податку звільняються:

1.1.1. інваліди першої і другої групи;

1.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

1.1.3. пенсіонери (за віком);

1.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

1.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

1.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 1.1, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

1.2.1. для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

1.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – не більшяк 0,25 гектара;

1.2.3. для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

1.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

1.2.5. для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

1.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 

2. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

2.1. Від сплати земельного податку звільняються:

2.1.1. заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;

2.1.2. дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

2.1.3. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

2.1.4. дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;

2.1.5.  благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

2.1.6. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

2.1.7. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

2.1.8. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

2.1.9. підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, –за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву, бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

2.1.10. платники єдиного податку четвертої групи за земельні ділянки, які використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва;

2.1.11. підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності територіальної громади Протопопівської сільської ради;

2.1.12. житлово-будівельні кооперативи, житлові кооперативита об'єднання (асоціації, товариства) співвласників багатоквартирних будинків.

У разі реорганізації житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів в об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, зберегти за новоствореними суб'єктами господарювання пільги зі сплати земельного податку;

2.1.13. протягом дії ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2018 року, резиденти - суб'єкти космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть участь у реалізації таких договорів (угод), за земельні ділянки виробничого призначення згідно з переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

3. Особливості оподаткування платою за землю

3.1. Сільська рада відповідно до рішення 21 сесії Протопопівської сільської ради 7 скликання від 14 .07.2017 № 135 «Про порядок надання пільг зі сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) по Протопопівській сільській раді» може встановлювати додаткові пільги щодо земельного податку.

Рішення щодо наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та фізичним особам надаються контролюючим органам до 25 грудня року, що передує звітному.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

3.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

3.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним,загальноосвітнім навчальним закладамнезалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

Секретар  сільської ради                                            Н.Н. Линник

 

УКРАЇНА

Протопопівська сільська рада

Балаклійський район

Харківська область

ХІХсесія VІІ скликання

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від  «  » ______  2017 року                                                            -VІІ

 

Про затвердження технічної документації із  

землеустрою щодо відведення (встановлення) меж

земельної ділянки в натурі на місцевості

гр. Косінову Миколі Васильовичу для будівництва

та обслуговування житлового будинку,

господарський будівель і  споруд по вул. Валуйська буд.54

в с.Протопопівка Балаклійського району Харківської області

 

Розглянувши заяву гр. Косінова Миколи Васильовича  про затвердження технічної документації  із  землеустрою щодо відведення (встановлення) межземельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарський будівель і  споруд по вул. Валуйська, буд.54  в с.Протопопівка Балаклійського району Харківської області, виконану ПП «Землевпорядник», керуючись ст.ст.12, 33, 40, 81, 118, 186 Земельного Кодексу України, ст. 19,20,25,50,55 Закону України «Про землеустрій», керуючись п.34 ч.І ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Технічну документацію із  землеустрою щодо відведення(встановлення) меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд по вул. Валуйська, буд.54 в с. Протопопівка Балаклійського району Харківської області гр. Косінову Миколі Васильовичу , виконану ПП «Землевпорядник» затвердити.

3.Надати у власність гр. Косінову Миколі Васильовичу земельну ділянку за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності площею 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд, кадастровий номер – 6320285601:00:004:0060

 4.Зобов’язати гр. Косінова Миколу Васильовича  оформити речові права на земельну ділянку в центрі надання адміністративних послуг Балаклійської районної державної адміністрації.

 

Сільський голова                                     О.В. Сиров

Україна

Протопопівська сільська рада

Балаклійського району

 Харківської області

ХХІ сесія VІІ скликання


 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Від «  » ______ 2017 року                                                                  № -VІІ.

                                                                            

Про преміювання сільського голови

Сирова Олександра Володимировича .

 

 

Відповідно  Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 “Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” ,Положення про преміювання сільської ради, сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Преміювати у липні 2017  року Протопопівського сільського голову Сирова Олександра Володимировича  в  розмірі  50% від посадового окладу.

 

 

Сільський голова                                                         О.В.Сиров

Україна

Протопопівська сільська рада

Балаклійського району

 Харківської області

ХХІ сесія VІІ скликання


 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Від «  » ______ 2017 року                                                                  № -VІІ.

Про затвердження розпоряджень голови,

прийнятих в міжсесійний період.

            Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада           

ВИРІШИЛА:

1.           Затвердити розпорядження сільського голови  прийняті з 04 травня 2017 року по 14 липня  2017 року:

Розпорядження голови з особового складу:

-        розпорядження №8 «Про преміювання посадових осіб Протопопівської сільської ради за травень 2017 року.» від 26.05.2017 р.,

-розпорядження №9 «Про преміювання посадових осіб Протопопівської сільської ради за червень 2017 року.» від 26.06.2017 р.,

-розпорядження №10 «Про встановлення надбавки працівникам сільської ради за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи.» від 26.06.2017 р.,

Розпорядження голови  про надання відпусток працівникам:

- розпорядження №2 «Про надання відпустки» від 24.05.2017 р.,

- розпорядження №3 «Про надання відпустки» від 01.06.2017 р.,

- розпорядження №4 «Про надання відпустки» від 10.07.2017 р.,

Розпорядження голови з основної діяльності:

розпорядження №14 «Про затвердження плану заходів на 2017 рік щодо наповнення сільського бюджету, економічного і раціонального використання бюджетних коштів у процесі виконання сільського бюджету» від 04.05.2017 р.,

- розпорядження №15 «Про скликання XIX сесії УІІ скликання 23.05.2017 року» від 12.05.2017 р.,

- розпорядження №16 «Про звільнення з оплачуваних громадських робіт Козинок Світлани Миколаївни» від 31.05.2017 р.,

- розпорядження №17 «Про звільнення з оплачуваних громадських робіт Тарасової  Галини Павлівни» від 31.05.2017 р.,

- розпорядження №18 «Про звільнення з оплачуваних громадських робіт Мірошниченко Галини Антонівни» від 31.05.2017 р.,

- розпорядження №19 «Про прийняття на оплачувані громадські роботи Козинок Світлани Миколаївни» від 02.06.2017 р.,

- розпорядження №20 «Про прийняття на оплачувані громадські роботи Тарасової Галини Павлівни» від 02.06.2017 р.,

розпорядження №21 «Про прийняття на оплачувані громадські роботи Мірошниченко Галини Антонівни» від 02.06.2017 р.,

- розпорядження №21/1 «Про внесення змін до розпорядження №41 від 20.12.2012 року «Про комісію(уповноваженого) Протопопівської  сільської ради із загальнообов»язкового державного соціального страхування у зв»язку з тимчасовою втратою  працездатності та витратами, зумовленими на поховання.» від 05.06.2017 р.,

- розпорядження №22 «Про скликання XX сесії УІІ скликання 14.06.2017 року» від 05.06.2017 р.,

- розпорядження №23 «Про звільнення з  оплачуваних громадських робіт  Тарасової Галини Павлівни» від 29.06.2017 р.,

- розпорядження №24 «Про звільнення з  оплачуваних громадських робіт  Козинок Світлани Миколаївни» від 29.06.2017 р.,

розпорядження №25 «Про звільнення з  оплачуваних громадських робіт  Мірошниченко Галини Антонівни» від 29.06.2017 р.,

- розпорядження №26 «Про прийняття на оплачувані громадські роботи Козинок Світлани Миколаївни» від 30.06.2017 р.,

- розпорядження №27 «Про прийняття на оплачувані громадські роботи Мірошниченко Галини Антонівни» від 30.06.2017 р.,

- розпорядження №28 «Про прийняття на оплачувані громадські роботи Тарасової  Галини Павлівни» від 30.06.2017 р.,

- розпорядження №29 «Про скликання ХХІ сесії УІІ скликання 14.07.2017 року» від 03.07.2017 р.,

- розпорядження №30«Про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань художньому керівнику сільського клубу Мадатовій Е.К.» від 25.07.2017 р.,

 

Сільський голова                                 О.Сиров