ОмскАвтоСклад

Протопопівська сільська рада Балаклійського району

Проект рішення ХХ сесія VІІ скликання

–

УКРАЇНА

Протопопівська сільська рада

Балаклійський район

 Харківська область

     ХХ сесія  VІІ скликання

 

 

Проект рішення

 

   Від «   » ________ 2017року                                                            VII      

 

 

Про   сільський  бюджет

на 2017 рік(зі змінами)

Протопопівська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

1.                     Визначити на 2017 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 1932,462 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  1930,565тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 1,897тис. грн.,  згідно з додатком   № 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 2421,655 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  1713,478тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 708,177тис.грн.,в т.ч.видатки бюджету розвитку  706,280 тис.грн.;

- профіцит  загального фонду сільського бюджету 217,087тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 706,280 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1713,478тис. грн. та спеціальному фонду 708,177тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  35,0 тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

 

5. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.

 

 

 6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

-оплата праці працівникам (код 2110)

-нарахування на зарплату(код 2120)

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв(код 2270)

-трансферти населенню (код 2730)

-трансферти місцевим бюджетам (код 2620)

 

7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1312,494тис. грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

 

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

9.Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.(Додаток 7).

 

 10. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статею 69 Бюджетного кодексу України. 

 

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені , визначені статтями 691,71  Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статею 71 Бюджетного кодексу України.

 

 

13.Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання місцевого бюджету,при необхідності здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

 

14.Вільні залишки бюджетних коштів  сільського бюджету, що утворились  на 01.01.2017р., спрямовувати  за рішенням сесії  сільської ради  на видатки, які незабезпечені  бюджетом в процесі виконання бюджету.

      

15.Дозволити сільському голові  підписувати і погоджувати  договори з районною радою на перерахування субвенцій та зміни до цих договорів, з наступним їх затвердженням на сесії сільської ради .

 

16.Дозволити здійснювати придбання  канцтоварів, господарських товарів, матеріалів, ГСМ, придбання чекових книжок, ксерокопіювання ,придбань поштових конвертів, марок, поштових послуг, частково проводити  в виняткових випадках готівкою

 

17.Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Сільський голова                  О.В.Сиров