ОмскАвтоСклад

Протопопівська сільська рада Балаклійського району

Проект рішення ХІХ сесія VІІ скликання

–

УКРАЇНА

Протопопівська сільська рада

Балаклійський район

 Харківська область

     ХІХ сесія  VІІ скликання

 

 

Проект рішення

 

   Від «  » __________ 2017року                                                       VII     

 

 

Про   сільський  бюджет

на 2017 рік(зі змінами)

Протопопівська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

1.                     Визначити на 2017 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 1847,348 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  1845,451тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 1,897тис. грн.,  згідно з додатком   № 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 2255,769 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  1547,592тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 708,177тис.грн.,в т.ч.видатки бюджету розвитку  706,280 тис.грн.;

- профіцит  загального фонду сільського бюджету 297,859тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 706,280 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1547,592тис. грн. та спеціальному фонду 708,177тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  35,0 тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

 

5. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.

 

 

 6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

-оплата праці працівникам (код 2110)

-нарахування на зарплату(код 2120)

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв(код 2270)

-трансферти населенню (код 2730)

-трансферти місцевим бюджетам (код 2620)

 

7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1312,494тис. грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

 

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

9.Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.(Додаток 7).

 

 10. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статею 69 Бюджетного кодексу України. 

 

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені , визначені статтями 691,71  Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статею 71 Бюджетного кодексу України.

 

 

13.Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання місцевого бюджету,при необхідності здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

 

14.Вільні залишки бюджетних коштів  сільського бюджету, що утворились  на 01.01.2017р., спрямовувати  за рішенням сесії  сільської ради  на видатки, які незабезпечені  бюджетом в процесі виконання бюджету.

      

15.Дозволити сільському голові  підписувати і погоджувати  договори з районною радою на перерахування субвенцій та зміни до цих договорів, з наступним їх затвердженням на сесії сільської ради .

 

16.Дозволити здійснювати придбання  канцтоварів, господарських товарів, матеріалів, ГСМ, придбання чекових книжок, ксерокопіювання ,придбань поштових конвертів, марок, поштових послуг, частково проводити  в виняткових випадках готівкою

 

17.Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Сільський голова                 О.В.Сиров

 

УКРАЇНА

Протопопівська сільська рада

Балаклійський район

Харківська область

ХІХсесія VІІ скликання

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від  «  » ________ 2017 року                                                                 -VІІ

 

Про затвердження технічної документації із  

землеустрою щодо відведення (встановлення) меж

земельної ділянки в натурі на місцевості

гр. Юсип Валентині Петрівні для будівництва

та обслуговування житлового будинку,

господарський будівель і  споруд по пров. Кориченський буд.11

в с.Протопопівка Балаклійського району Харківської області

 

Розглянувши заяву гр..Юсип Валентини Петрівни  про затвердження технічної документації  із  землеустрою щодо відведення (встановлення) меж

земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарський будівель і  споруд по пров. Кориченський, буд.11  в с.Протопопівка Балаклійського району Харківської області, виконану ПП «Землевпорядник», керуючись ст.ст.12, 33, 40, 81, 118, 186 Земельного Кодексу України, ст. 19,20,25,50,55 Закону України «Про землеустрій», керуючись п.34 ч.І ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Технічну документацію із  землеустрою щодо відведення(встановлення) меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд по пров. Кориченський, буд.11 в с. Протопопівка Балаклійського району Харківської області гр. Юсип Валентині Петрівні , виконану ПП «Землевпорядник» затвердити.

3.Надати у власність гр. Юсип Валентині Петрівні земельну ділянку за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності площею 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд, кадастровий номер – 6320285601:00:004:0059

 4.Зобов’язати гр. Юсип Валентину Петрівну  оформити речові права на земельні ділянки в центрі надання адміністративних послуг Балаклійської районної державної адміністрації.

 

Сільський голова                               О.В. Сиров

 

 

Україна

Протопопівська сільська рада

Балаклійського району

 Харківської області

ХІХ сесія VІІ скликання


 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Від «   » _________2017 року                                                       -VІІ.

 

                                                                                      

Про преміювання сільського голови

Сирова Олександра Володимировича .

 

 

 

Відповідно п.6 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 “Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” , сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Преміювати у травні  2017  року Протопопівського сільського голову Сирова Олександра Володимировича  в  розмірі  70% від посадового окладу.

 

   

Сільський голова                                         О.В.Сиров