ОмскАвтоСклад

Протопопівська сільська рада Балаклійського району

Проект рішення ХVIІІ сесія VІІ скликання

–

УКРАЇНА

Протопопівська сільська рада

Балаклійський район

 Харківська область

     ХVІІІ сесія  VІІ скликання

 

 

Проект рішення

 

  від  «   » _________2017року                                                        №__VII      

 

 

Про   сільський  бюджет

на 2017 рік(зі змінами)

Протопопівська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

1.                     Визначити на 2017 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 1847,348 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  1845,451тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 1.897тис. грн.,  згідно з додатком   № 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 1847,348 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  1506,620тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 340,728тис.грн.,в т.ч.видатки бюджету розвитку 338,831 тис.грн.;

- профіцит  загального фонду сільського бюджету 338,831тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 338,831 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1506,620тис. грн. та спеціальному фонду 340,728тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  35,0 тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

 

5. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.

 

 

 6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

-оплата праці працівникам (код 2110)

-нарахування на зарплату(код 2120)

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв(код 2270)

-трансферти населенню (код 2730)

-трансферти місцевим бюджетам (код 2620)

 

7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  945,045 тис. грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

 

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

9.Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.(Додаток 7).

 

 10. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статею 69 Бюджетного кодексу України. 

 

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені , визначені статтями 691,71  Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статею 71 Бюджетного кодексу України.

 

 

13.Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання місцевого бюджету,при необхідності здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

 

14.Вільні залишки бюджетних коштів  сільського бюджету, що утворились  на 01.01.2017р., спрямовувати  за рішенням сесії  сільської ради  на видатки, які незабезпечені  бюджетом в процесі виконання бюджету.

      

15.Дозволити сільському голові  підписувати і погоджувати  договори з районною радою на перерахування субвенцій та зміни до цих договорів, з наступним їх затвердженням на сесії сільської ради .

 

16.Дозволити здійснювати придбання  канцтоварів, господарських товарів, матеріалів, ГСМ, придбання чекових книжок, ксерокопіювання ,придбань поштових конвертів, марок, поштових послуг, частково проводити  в виняткових випадках готівкою

 

17.Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Сільський голова                          О.В.Сиров

 

Україна

Протопопівська сільська рада

Балаклійського району

 Харківської області

ХVIІІ сесія VІІ скликання

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Від «   » ________ 2017 року                                                                        -VІІ.

 

 

Про преміювання працівників сільської ради

до 72-ї річниці перемоги над нацизмом

у Другій світовій війні.

 

Відповідно до ст.21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268  “Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” ,  з нагоди святкування 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Здійснити преміювання  працівників сільської ради у розмірі посадового окладу:

-сільського голови Сирова Олександра Володимировича

-секретаря сільської ради Линник Ніни Миколаївни

-спеціаліста ІІ кат.по бух. обліку Довженко Валентини Іванівни

-спеціаліста-землевпорядника Вареникової Юлії Петрівни

 

2.Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування,бюджету і фінансів та соціальному захисту населення (голова комісії Шевченко Л.В.)

 

 

 

Сільський голова                         О.В.Сиров

 

 

Україна

Протопопівська сільська рада

Балаклійського району

 Харківської області

ХVIІІ сесія VІІ скликання

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Від «    » __________ 2017 року                                               -VІІ.

 

                                                                                      

Про преміювання сільського голови

Сирова Олександра Володимировича .

 

 

 

Відповідно п.6 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 “Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” , сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Преміювати у квітні 2017  року Протопопівського сільського голову Сирова Олександра Володимировича  в  розмірі  2910 грн. 00 коп.

    

 

Сільський голова                                        О.В.Сиров

 

 

 

Україна

Протопопівська сільська рада

Балаклійського району

 Харківської області

ХVIІІ сесія VІІ скликання

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Від «   » ________2017 року                                                                      № -VІІ.

 

Про затвердження розпоряджень голови,

прийнятих в міжсесійний період.

            Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада           

ВИРІШИЛА:

1.           Затвердити розпорядження сільського голови прийняті з 24 січня  2017 року по 27 квітня  2017 року:

Розпорядження голови з особового складу:

-        розпорядження №2 «Про преміювання посадових осіб Протопопівської сільської ради за лютий 2017 року.» від 24.02.2017 р.,

-розпорядження №3 «Про встановлення надбавки за вислугу років.» від 24.03.2017 р.,

-розпорядження №4 «Про преміювання посадових осіб Протопопівської сільської ради за березень 2017 року.» від 27.03.2017 р.,

-розпорядження №5 «Про присвоєння чергового рангу.» від 03.04.2017 р.,

-розпорядження №6 «Про надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань.» від 24.04.2017 р.,

розпорядження №7 «Про преміювання посадових осіб Протопопівської сільської ради за квітень 2017 року.» від 27.03.2017 р.,

 

Розпорядження голови  про надання відпусток працівникам:

- розпорядження №1 «Про надання відпустки» від 22.02.2017 р.,

Розпорядження голови з основної діяльності:

- розпорядження №2 «Про скликання ХУІІ сесії УІІ скликання 21.02.2017 року» від 10.02.2017 р.,

- розпорядження №3 «Про прийняття на посаду художнього керівника Протопопівського сільського клубу» від 15.02.2017 р.,

- розпорядження №3/а «Про створення тимчасових робочих місць для організації громадських робіт у 2017 році» від 24.02.2017 р.,

- розпорядження №4 «Про прийняття на оплачувані громадські роботи Тарасової  Галини Павлівни» від 27.02.2017 р.,

- розпорядження №5 «Про прийняття на оплачувані громадські роботи Козинок Світлани Миколаївни» від 27.02.2017 р.,

- розпорядження №6 «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику в Протопопівській сільській раді» від 27.02.2017 р.,

- розпорядження №7 «Про створення тимчасових робочих місць для організації громадських робіт у 2017 році» від 28.03.2017 р.,

- розпорядження №8 «Про прийняття на оплачувані громадські роботи  Мірошниченко Галини Антонівни» від 30.03.2017 р.,

- розпорядження №9 «Про звільнення з  оплачуваних громадських робіт  Тарасової Галини Павлівни» від 30.03.2017 р.,

- розпорядження №10 «Про звільнення з  оплачуваних громадських робіт  Козинок Світлани Миколаївни» від 30.03.2017 р.,

- розпорядження №11 «Про прийняття на оплачувані громадські роботи Козинок Світлани Миколаївни» від 31.03.2017 р.,

- розпорядження №12 «Про прийняття на оплачувані громадські роботи Тарасової  Галини Павлівни» від 31.03.2017 р.,

- розпорядження №13 «Про скликання ХУІІІ сесії УІІ скликання 14.04.2017 року» від 31.03.2017 р.,

 

Сільський голова                                 О.В.Сиров