ОмскАвтоСклад

Протопопівська сільська рада Балаклійського району

Проект рішення ХVІІ сесія VІІ скликання

 

 –

УКРАЇНА

Протопопівська сільська рада

Балаклійський район

 Харківська область

     ХVІІ сесія  VІІ скликання

 

 

Проект рішення

 

від «   » _______2017року                                                        №_  VII     

 

 

Про   сільський  бюджет

на 2017 рік(зі змінами)

Протопопівська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

1.                     Визначити на 2017 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 1847,348 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  1845,451тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 1.897тис. грн.,  згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 1847,348 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  1818,332тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 29,016тис.грн.,в т.ч.видатки бюджету розвитку 27,119 тис.грн.;

- профіцит  загального фонду сільського бюджету 27,119тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 27,119 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1818,332тис. грн. та спеціальному фонду 29,016тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  35,0 тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

 

5. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.

 

 

 6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

-оплата праці працівникам (код 2110)

-нарахування на зарплату(код 2120)

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв(код 2270)

-трансферти населенню (код 2730)

-трансферти місцевим бюджетам (код 2620)

 

7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  632,959 тис. грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

 

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

9.Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.(Додаток 7).

 

 10. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статею 69 Бюджетного кодексу України. 

 

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені , визначені статтями 691,71  Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статею 71 Бюджетного кодексу України.

 

 

13.Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання місцевого бюджету,при необхідності здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

 

14.Вільні залишки бюджетних коштів  сільського бюджету, що утворились  на 01.01.2017р., спрямовувати  за рішенням сесії  сільської ради  на видатки, які незабезпечені  бюджетом в процесі виконання бюджету.

      

15.Дозволити сільському голові  підписувати і погоджувати  договори з районною радою на перерахування субвенцій та зміни до цих договорів, з наступним їх затвердженням на сесії сільської ради .

 

16.Дозволити здійснювати придбання  канцтоварів, господарських товарів, матеріалів, ГСМ, придбання чекових книжок, ксерокопіювання ,придбань поштових конвертів, марок, поштових послуг, частково проводити  в виняткових випадках готівкою

 

17.Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Голова Протопопівської сільської ради __________   О.В.Сиров

 

                              

УКРАЇНА

Протопопівська сільська рада

Балаклійський район

Харківська область

ХVІІ сесія VІІ скликання

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

від  «   » ________  2017 року                                                               -VІІ

 

Про надання дозволу на

виготовлення проекту

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення

 індивідуального садівництва

гр..Косінову Миколі Васильовичу

 

 

Розглянувши заяву гр. Косінова Миколи Васильовича, який  зареєстрований за адресою: Харківська область,  Балаклійський район, село Протопопівка,  вулиця Валуйська, будинок 54, відповідно до ст..ст.12, 33, 40, 86, 118, 122, 123, 125, 126 Земельного Кодексу України, ст..19,20,25,50,55  Закону України «Про землеустрій», керуючись п.34 ч.І ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.. Косінову Миколі Васильовичу для ведення індивідуального садівництва площею 0,12 га, за рахунок земель житлової та громадської забудови, зі зміною цільового призначення в землі сільськогосподарського призначення за адресою: с. Протопопівка вул. Валуйська, буд. 54 Балаклійського району Харківської області,.

 

2. Рекомендувати гр. Косінова Миколу Васильовича звернутися до ліцензованої організації для виготовлення технічної документації та проекту із землеустрою щодо відведення земельних ділянок з наступним поданням їх до Протопопівської сільської ради на затвердження у порядку передбаченому законодавством.

 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію по аграрним питанням, земельним відносинам та екології (голова комісії Мєркулов А.А.)

 

 

Сільський голова                                          О.В.Сиров

УКРАЇНА

Протопопівська сільська рада

Балаклійський район

Харківська область

ХVІІ сесія VІІ скликання

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від  «» _______ 2017 року                                                            -VІІ

 

Про затвердження технічної документації із  

землеустрою щодо відведення (встановлення) меж

земельної ділянки в натурі на місцевості

гр. Загребенєву Сергію Івановичу для будівництва

та обслуговування житлового будинку,

господарський будівель і  споруд по вул. Довжанка буд.17

в с.Протопопівка Балаклійського району Харківської області

 

Розглянувши заяву гр..Загребенєва Сергія Івановича  про затвердження технічної документації  із  землеустрою щодо відведення (встановлення) меж

земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарський будівель і  споруд по вул. Довжанка, буд.17  в с.Протопопівка Балаклійського району Харківської області, виконану ПП «Землевпорядник», керуючись ст.ст.12, 33, 40, 81, 118, 186 Земельного Кодексу України, ст. 19,20,25,50,55 Закону України «Про землеустрій», керуючись п.34 ч.І ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Технічну документацію із  землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд по вул. Довжанка, буд.17 в с. Протопопівка Балаклійського району Харківської області гр. Загребенєву Сергію Івановичу , виконану ПП «Землевпорядник» затвердити.

3.Надати у власність гр. Загребенєву Сергію Івановичу земельну ділянку за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності площею 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд, кадастровий номер – 6320285601:00:001:0084

 4.Зобов’язати гр. Загребенєва Сергія Івановича  оформити речові права на земельні ділянки в центрі надання адміністративних послуг Балаклійської районної державної адміністрації.

Сільський голова                               О.В. Сиров

 

УКРАЇНА

Протопопівська сільська рада

Балаклійський район

Харківська область

ХVІІ сесія VІІ скликання

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від  «   » ________ 2017 року                                                                 -VІІ

 

Про затвердження технічної документації із  

землеустрою щодо відведення (встановлення) меж

земельної ділянки в натурі на місцевості

гр. Зибцеву Геннадію Івановичу для будівництва

та обслуговування житлового будинку,

господарський будівель і  споруд по вул. Довжанка буд.14

в с.Протопопівка Балаклійського району Харківської області

 

Розглянувши заяву гр..Зибцева Геннадія Івановича  про затвердження технічної документації  із  землеустрою щодо відведення (встановлення) меж

земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарський будівель і  споруд по вул. Довжанка, буд.14  в с.Протопопівка Балаклійського району Харківської області, виконану ПП «Землевпорядник», керуючись ст.ст.12, 33, 40, 81, 118, 186 Земельного Кодексу України, ст. 19,20,25,50,55 Закону України «Про землеустрій», керуючись п.34 ч.І ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Технічну документацію із  землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд по вул. Довжанка, буд.14 в с. Протопопівка Балаклійського району Харківської області гр. Зибцеву Геннадію Івановичу , виконану ПП «Землевпорядник» затвердити.

3.Надати у власність гр. Зибцеву Геннадію Івановичу земельну ділянку за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності площею 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд, кадастровий номер – 6320285601:00:001:0083

 4.Зобов’язати гр. Зибцева Геннадія Івановича  оформити речові права на земельні ділянки в центрі надання адміністративних послуг Балаклійської районної державної адміністрації.

Сільський голова                               О.В. Сиров

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Протопопівська сільська рада

Балаклійський район

Харківська область

ХVІІ сесія VІІ скликання

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від  «   » ________  2017 року                                                               -VІІ

 

Про надання у приватну власність земельної ділянки

гр. Цурпіковій Інні Сергіївні для будівництва

та обслуговування житлового будинку,

господарський будівель і  споруд по вул. Стовбова буд.14

в с.Протопопівка Балаклійського району Харківської області

 

Розглянувши заяву гр..Цурпікової Інни Сергіївни про надання у приватну власність земельної ділянки  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарський будівель і  споруд по вул. Стовбова, буд.14  в с.Протопопівка Балаклійського району Харківської області та надані правовстановлюючі документи на житловий будинок,  керуючись ст.ст.12, 33, 40, 81, 118, 186 Земельного Кодексу України, ст. 19,20,25,50,55 Закону України «Про землеустрій», керуючись п.34 ч.І ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Проект   землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд  в с. Протопопівка вул. Стовбова, буд.14 Балаклійського району Харківської області, виконану ТОВ «Підприємство» Астра» затвердити.

3.Надати у приватну власність гр. Цурпіковій Інні Сергіївні земельну ділянку за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності площею 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд за адресою:  с. Протопопівка, вул. Стовбова, буд.14, Балаклійського району, Харківської області, кадастровий номер – 6320285601:00:001:0079

 4.Зобов’язати гр. Цурпікову Інну Сергіївну  оформити речові права на земельну ділянку в центрі надання адміністративних послуг Балаклійської районної державної адміністрації.

 

Сільський голова                               О.В. Сиров

 

УКРАЇНА

Протопопівська сільська рада

Балаклійський район

Харківська область

ХVІІ сесія VІІ скликання

 

РІШЕННЯ

від  21 лютого  2017 року                                                                     №119   -VІІ

 

Про проведення  двомісячника благоустрою

населених пунктів на території сільської ради.

 

           Відповідно до підпункту 7 пункту „а” статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні",  ст. 7, 22 Закону України „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, Указу Президента України  № 855/98  від 6 серпня 1998 року  „Про день довкілля”,заслухавши інформацію сільського голови  Сирова О.В.  про організацію двомісячника благоустрою населених пунктів,  з метою здійснення комплексу заходів спрямованих на благоустрій, озеленення та приведення в належний санітарний стан населених пунктів та прилеглих до них територій, підприємств, установ, організації, та з метою впорядкування та організації належного збору твердих побутових відходів Протопопівська сільська  рада 

ВИРІШИЛА:

              1. Інформацію сільського голови Сирова О.В.  про організацію двомісячника благоустрою населених пунктів сільської ради взяти до відома.

             2. Призначити відповідальним за благоустрій  та виконання заходів проведення благоустрою населених пунктів на території сільської ради спеціаліста-землевпорядника сільської ради Вареникову Ю.П.

            3. Для координації дій з проведення на території сільської ради двомісячника благоустрою населених пунктів сільської ради затвердити  склад робочої  групи з проведення  двомісячника благоустрою населених пунктів сільської ради,  заходи по поліпшенню стану довкілля на території Протопопівської сільської ради

       3. Правила благоустрою території, забезпечення чистоти, порядку, тиші в громадських місцях ,схема санітарної очистки  та прибирання сіл Протопопівка та Волвенкове, які були затверджені 25 квітня 2014 року № 238-VI вважати чинними.

       4. Депутатам сільської ради забезпечити ознайомлення жителів на території сільської ради з даними правилами та до 01.04.2017року вручити   витяги з правил юридичним особам (їх філіям, представництвам, відділенням),  фізичним особам-підприємцям, а також громадянам.

       5. Рекомендувати  директорам підприємств, установ та організаціям усіх форм власності  Кабанець В.П., Шевченко ЛВ., Кожухар Н.В., Канівець А.О., ФОП «Банк», ФОП «Костюк»прийняти активну участь у проведенні щорічної всеукраїнської акції з благоустрою  „За чисте Довкілля” та Дня благоустрою територій населених пукнтів у третю суботу  квітня   з метою санітарної очистки,  впорядкування територій населених пунктів, впорядкування наявних та створення нових зелених насаджень.

6.схема 

         6.  Головному бухгалтеру сільської ради Довженко В.І. провести фінансування заходів благоустрою згідно затвердженого кошторису.

            

            Сільський голова                                                                       О.В. Сиров                                                                                                     

 

Додаток   1

                                                                                                  До проекта рішення 17 сесії сільської ради  

                                                                                             7 скликання від _______17 р. №

 

 

СКЛАД                 

робочої групи з проведення двомісячника благоустрою населених пунктів                                                                                                                                                                                 Протопопівської сільської ради


сільський голова, голова комісії


Сиров

Олександр Володимирович

 

Члени комісії:


Трубчанінова

Марина Володимирівна

 

Линник

Ніна Миколаївна

 

Вареникова

Юлія Петрівна

 


 

- завідуюча бібліотекою с.Протопопівки, депутат сільської ради

 

- секретар сільської ради,

член виконавчого комітету

 

- спеціаліст-землевпорядник сільської ради
Тарасова

Світлана Федорівна

 

 - завідуюча сільським клубом с. Протопопівки

 


 

 

 

       Секретар сільської ради                                                                 Н.М. Линник


     

                                                                                                         Додаток  2

    До проекта рішення 17 сесії сільської ради

                       7 скликання                                                                                                                        

              від ______.17 р. №

 

З А Х О Д И

по поліпшенню стану довкілля на території Протопопівської  сільської ради

 

№ з.п.

Назва заходів

 

Відповідальні за виконання

 

Термін виконання

 

 1. 1

Довести до відома жителів територіальної громади, через оголошення, про проведення  з двомісячника по санітарній очистці та благоустрою населених пунктів

Линник Н.М.

 

 1. 1.

 З метою забезпечення чистоти, упорядкування кладовищ та підготовки до пасхальних свят привести кладовища в належний санітарний стан

 

 Вареникові Ю.П.,  депутати, населення сільської ради

До  07.04.17

 

 1. 2.

 

Провести повуличні обходи з метою виявлення стихійних сміттєзвалищ, розробити план графік їх ліквідації  та вжити заходи щодо їх ліквідації, ,  встановити урни для сміття

 Вареникова Ю.П., депутати, члени виконавчого комітету, фізичні особи підприємці

  До 14.04.17

 

 1. 3.

Привести  в належний санітарний стан місця загального користування, узбіччя доріг, прибережні   смуги,   вільні ділянки

 Вареникова Ю.П., депутати, населення сільської ради,

До 01.05.17

 1. 4.

 

Провести благоустрій пам"ятників загиблим воїнам

 Вареникова Ю.П.,  депутати, відповідальні згідно схеми розподілу

До  10.04.17

 

 1. 5.

 

Провести благоустрій територій прилеглих до установ, підприємств та організацій, відповідно до схеми розподілу територій

Керівники підприємств, установ та організацій

 

До 01.05.17

 

 1. 6.

 

Провести  облаштування  та очистку з послідуючою дезинфекцією криниць громадського користування

 Вареникова Ю.П., депутати, члени виконавчого комітету 

До   01.05.17

 

 1. 7.

 

Провести роботу серед населення сільської ради по наведенню порядку по вулицях населених пунктів сільської ради (прибирання будівельних матеріалів, дров та інше), особливу увагу звернути на стан при будинкових територій

 Вареникова Ю.П., депутати, члени виконавчого комітету,  населення сільської ради

До 01.05.17

 

 1. 8.

Впорядкувати клумби, газони, вже існуючі дерева

 Вареникова Ю.П.,, депутати, члени виконавчого комітету

До 01.05.17

 1. 9.

Провести вапнування бордюрів, ремонт та фарбування лавок

Вареникова Ю.П.

До 01.05.17

 1. 11.

Не допускати накопичення твердих  побутових відходів на території населених пунктів сільської ради,

  Вареникова Ю.П., депутати, члени виконкому сільської ради

До  01.05.17

 

 1.  

Під час проведення двомісячника благоустрою забезпечити транспортом для вивезення сміття

 

  керівники СТОВ «Протопопівське»

 

Постійно

 1. 12.

Провести толоку по прибиранню населених пунтів сільської ради, залучивши членів виконкому, депутатів сільської ради

Члени робочої групи

квітень

 1. 13.

Провести суботник в рамках акції „День довкілля”

Члени робочої групи

 

 1.  

Провести акцію «Посади своє дерево» , залучивши до участі  в ній  громадськість , учнівську молодь

Вареникова Ю.П.,  депутати, члени виконкому сільської ради

квітень

             

            Секретар сільської ради                                                          Н.М. Линник

 

УКРАЇНА

Протопопівська сільська рада

Балаклійський район

Харківська область

ХVІІ сесія VІІ скликання

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від  «   » ________ 2017 року                                                                -VІІ

 

Про надання  згоди  на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж

земельної ділянки в натурі (на місцевості)

для  будівництва та обслуговування житлового

будинку,господарський будівель і споруд  

гр.. Косінову Миколі Васильовичу

 

Розглянувши заяву гр. Косінова Миколи Васильовича, який  зареєстрований за адресою: Харківська область,  Балаклійський район, село Протопопівка,  вулиця Валуйська, будинок 54, відповідно до ст..ст.12, 33, 40, 86, 118, 122, 123, 125, 126 Земельного Кодексу України, ст..19,20,25,50,55  Закону України «Про землеустрій», керуючись п.34 ч.І ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Надати згоду на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Косінову Миколі Васильовичу   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна земельна ділянка) площею 0,25 га з метою отримання у власність за адресою: с. Протопопівка вулиця Валуйська, буд. 54 Балаклійського району Харківської області.

 

2. Рекомендувати гр. Косінову Миколі Васильовичу звернутися до ліцензованої організації для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки з наступним поданням його до Протопопівської сільської ради на затвердження у порядку передбаченому законодавством.

 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію по аграрним питанням, земельним відносинам та екології (голова комісії Мєркулов А.А.)

 

 

Сільський голова                                          О.В.Сиров

Україна

Протопопівська сільська рада

Балаклійського району

 Харківської області

ХVIІ сесія VІІ скликання

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Від «     » ______ 2017 року                                                                         № -VІІ.

 

                                                                                      

Про преміювання сільського голови

Сирова Олександра Володимировича .

 

 

 

Відповідно п.6 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 “Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” , сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Преміювати у лютому 2017  року Протопопівського сільського голову Сирова Олександра Володимировича  в  розмірі  2037 грн. 00 коп.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                         О.В.Сиров