ОмскАвтоСклад

Протопопівська сільська рада Балаклійського району

Проект рішеня ХVІ сесія VІІ скликання

УКРАЇНА

Протопопівська сільська рада

Балаклійський район

Харківська область

ХVІ сесія VІІ скликання

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

від «  » _________2017 року                                                                       -VII

 

Про внесення змін до Програми

соціально – економічного розвитку

села на 2017 рік

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія сільської ради:

 

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до Програми соціально – економічного розвитку  села на 2017 рік, затвердженої рішенням Протопопівської сільської ради «Про затвердження Програми соціально – економічного розвитку  села на 2017 рік» від 20 грудня 2016 року №94 –VІІ » , зокрема п. 3.3.Культура, викласти в новій редакції:

3.3. Культура

На території села є сільський клуб.

В цьому році  заплановано капітільний ремонт в сільському клубі приміщення глядацького залу, фоє, фасаду, заміні дерев’яних вікон  та вхідних дверей на металопластикові .

Як і в минулому році сільською радою будуть проводитись заходи, щодо святкування свята Івана Купала, Дня молоді, Дня перемоги,  Дня села та Дня Незалежності держави,Новорічні свята.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

капіттальний ремонт в  сільському клубі;

виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт;

проведення інтернету.

№ п/п

Назва заходу що фінансується з сільського бюджету

Кількість

Вартість, тис. грн.

Джерела фінансування

1

Ремонт приміщення сільського клубу.

1

500,0

Кошти місцевого бюджету

2

Виготовлення проектно- кошторисної документації на капітальний ремонт.

1

15

Кошти місцевого бюджету

3

Видатки на оплату праці з нарахування

1

49,552

Кошти місцевого бюджету

4

Оплата послуг по проведенню інтернету та проведення освітлення

1

6

Кошти місцевого бюджету

4

Закупівля матеріалів та малоцінного інвентарю

1

7

Кошти місцевого бюджету

5

Інші видатки (податок на землю)

1

0,1

Кошти місцевого бюджету

 

Загалом

 

577,652

 

 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів сільської ради та соціального захисту населення. (Шевченко Л.В.)

 

Сільський голова                                              О.В. Сиров

 

  –

УКРАЇНА

Протопопівська сільська рада

Балаклійський район

 Харківська область

     ХVІ сесія  VІІ скликання

Проект рішення

 

від    «   »­­­___________ 2017року                                                             VII     

 

 

Про   сільський  бюджет

на 2017 рік(зі змінами)

Протопопівська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

1.                     Визначити на 2017 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 1847,348 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  1845,451тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 1.897тис. грн.,  згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 1847.348 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  1830,451тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 16,897тис.грн.,в т.ч.видатки бюджету розвитку 15,0 тис.грн.,згідно з додатком 3 цього рішення;

- профіцит  загального фонду сільського бюджету 15,0тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 15,0 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1830,451тис. грн. та спеціальному фонду 16,897тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  35,0 тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

 

5. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.

 

 

 6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

-оплата праці працівникам (код 2110)

-нарахування на зарплату(код 2120)

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв(код 2270)

-трансферти населенню (код 2730)

-трансферти місцевим бюджетам (код 2620)

 

7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  632,840 тис. грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

 

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

9.Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.(Додаток 7).

 

 10. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статею 69 Бюджетного кодексу України. 

 

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені , визначені статтями 691,71  Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статею 71 Бюджетного кодексу України.

 

 

13.Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання місцевого бюджету,при необхідності здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

 

14.Вільні залишки бюджетних коштів  сільського бюджету, що утворились  на 01.01.2017р., спрямовувати  за рішенням сесії  сільської ради  на видатки, які незабезпечені  бюджетом в процесі виконання бюджету.

      

15.Дозволити сільському голові  підписувати і погоджувати  договори з районною радою на перерахування субвенцій та зміни до цих договорів, з наступним їх затвердженням на сесії сільської ради .

 

16.Дозволити здійснювати придбання  канцтоварів, господарських товарів, матеріалів, ГСМ, придбання чекових книжок, ксерокопіювання ,придбань поштових конвертів, марок, поштових послуг, частково проводити  в виняткових випадках готівкою

 

17.Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Голова Протопопівської сільської ради __________   О.В.Сиров

 

УКРАЇНА

Протопопівська сільська рада

Балаклійський район

Харківська область

ХVІ сесія VІІ скликання

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

від  «   » _________2017 року                                                              -VІІ

 

Про внесення змін до рішення «Про встановлення на території  Протопопівської  сільської

ради Балаклійського району  Харківської

області  податку на нерухоме майно, відмінне

від земельної ділянки на 2017 рік від  14 липня  

2016 року  №68 -VIІ»

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія сільської ради:

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до рішення «Про встановлення на території Протопопівської  сільської  ради Балаклійського району Харківської області  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2017 рік» від  14 липня  2016 року  №68 -VIІ, а саме  п.5.2, п.5.3 викласти в новій редакції:

         5.2. Встановити наступні розміри ставок податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності:

а) фізичних осіб – 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

б) юридичних осіб – 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

5.3. Встановити наступні розміри ставок податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності:

а) фізичних осіб – 0,1відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

б) юридичних осіб – 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів сільської ради та соціального захисту населення. (голова постійної комісії - Шевченко Л.В.)

 

Сільський голова                                     О.В.Сиров

 

 

УКРАЇНА

Протопопівська сільська рада

Балаклійський район

Харківська область

ХVІ сесія VІІ скликання

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

від  «    » ________2017 року                                                                -VІІ

 

Про надання дозволу та згоди

на виготовлення документації із

землеустрою гр.. Зибцеву Геннадію Івановичу

 

На підставі заяви громадянина Зибцева Геннадія Івановича, який зареєстрований за адресою: Донецька область,  м. Краматорськ,  вулиця Амурська, будинок 17, відповідно до ст..ст.12, 33, 40, 86, 118, 122, 123, 125, 126 Земельного Кодексу України, ст..19,20,25,50,55  Закону України «Про землеустрій», керуючись п.34 ч.І ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Надати згоду на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.. Зибцеву Геннадію Івановичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна земельна ділянка) площею 0,25 га за адресою: с. Протопопівка вул. Довжанка, буд. 14 Балаклійського району Харківської області.

 

2.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.. Зибцеву Геннадію Івановичу для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,0980 га, за адресою с. Протопопівка вул. Довжанка, буд. 14 Балаклійського району Харківської області, за рахунок земель житлової та громадської забудови.

 

3. Рекомендувати гр. Зибцеву Геннадію Івановичу звернутися до ліцензованої організації для виготовлення технічної документації та проекту із землеустрою щодо відведення земельних ділянок з наступним поданням їх до Протопопівської сільської ради на затвердження у порядку передбаченому законодавством.

 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію по аграрним питанням, земельним відносинам та екології (голова комісії Мєркулов А.А.)

 

Сільський голова                                          Сиров О.В.

 

УКРАЇНА

Протопопівська сільська рада

Балаклійський район

Харківська область

ХVІ сесія VІІ скликання

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

від  «  » ________2017 року                                                                       -VІІ

 

Про надання дозволу та згоди

на виготовлення документації із

землеустрою гр.. Загребенєву  Сергію Івановичу

 

На підставі заяви громадянина Загребенєва Сергія Івановича який зареєстрований  за адресою: Харківська область,  Балаклійський район, село Протопопівка,  вулиця Довжанка, будинок 17, відповідно до ст..ст.12, 33, 40, 86, 118, 122, 123, 125, 126 Земельного Кодексу України, ст..19,20,25,50,55  Закону України «Про землеустрій», керуючись п.34 ч.І ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Надати згоду на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.. Загребенєву Сергію Івановичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна земельна ділянка) площею 0,25 га за адресою: с. Протопопівка вул. Довжанка, буд. 17 Балаклійського району Харківської області.

 

2.Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.. Загребенєву Сергію Івановичу для ведення індивідуального садівництва площею 0,12 га, за рахунок земель житлової та громадської забудови, зі зміною цільового призначення в землі сільськогосподарського призначення за адресою: с. Протопопівка вул. Довжанка, буд. 17 Балаклійського району Харківської області,.

 

3. Рекомендувати гр. Загребенєву Сергію Івановичу звернутися до ліцензованої організації для виготовлення технічної документації та проекту із землеустрою щодо відведення земельних ділянок з наступним поданням їх до Протопопівської сільської ради на затвердження у порядку передбаченому законодавством.

 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію по аграрним питанням, земельним відносинам та екології (голова комісії Мєркулов А.А.)

 

Сільський голова                                          Сиров О.В.

Україна

Протопопівська сільська рада

Балаклійського району

 Харківської області

ХVI сесія VІІ скликання


 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

Від «    » ______ 2017 року                                                                     -VІІ.

 

Про виконання Програми

соціально-економічного розвитку села

за 2016 рік.

                Заслухавши  інформацію сільського  голови Сирова О.В.  щодо  виконання програми  соціально-економічного  розвитку  населених  пунктів  сільської  ради за 2016 рік, враховуючи висновки постійних комісій, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА

1.      Затвердити звіт про виконання  програми соціально-економічного   розвитку  сільської  ради  за 2016 рік згідно додатку.

2.      Контроль  за  виконання  прийнятого  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з питань  бюджету і фінансів та соціальному захисту населення.

 

 

Сільський голова                       О.Сиров

 

 

УКРАЇНА

Протопопівська сільська рада

Балаклійський район

Харківська область

ХVІ сесія VІІ скликання

__________________________________________________________________

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

від «   » ________ 2017 року                                                                      VІІ

 

Про затвердження переліку об’єктів

та видів суспільно корисних робіт 

для відбування кримінального покарання

у вигляді громадських робіт у 2017 році

 

 

Відповідно ст.. 26 п. 43 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.6.1розділу 2 спільного наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства внутрішніх Справ України від 19.12.2003р. №2170/1560 «Про затвердження інструкцій про порядок виконання покарань,не пов’язаних з позбавленням волі та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань, ст..321-3Кодексу України про адміністративні правопорушення, листа ПІВНІЧНО – СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ з питань виконання покарань та пробації Міністерство юстиції Балаклійський районний відділ з питань пробації №22/16/5-24/См від 03.01.2017 року,  сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити об’єкт: територія Протопопівської сільської ради, на якому засуджені та особи, на яких покладене адміністративне стягнення будуть відбувати покарання у виді громадських робіт.

2.Затвердити види суспільно корисних робіт:

- благоустрій та озеленення;

- впорядкування територій;

- скошування карантинних бур’янів та вирубка порослі;

- очищення доріг та тротуарів (сезонне);

- прибирання території від побутових відходів.

3. Контроль за виконання цього рішення залишаю за собою.

 

 

Сільський голова                            О.В. Сиров

 

 

Україна

Протопопівська сільська рада

Балаклійського району

 Харківської області

ХVI сесія VІІ скликання


 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

Від «   » ______ 2017 року                                                                   -VІІ.

 

Про затвердження розпоряджень голови,

прийнятих в міжсесійний період.

 

            Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада           

ВИРІШИЛА:

1.     Затвердити розпорядження сільського голови прийняті з 01січня  2017 року по 24січня 2017 року:

-        розпорядження №1 «Про преміювання посадових осіб Протопопівської сільської ради за січень 2017 року.» від 26.01.2017 р.,

- розпорядження №1 «Про скликання ХУІ сесії УІІ скликання 24.01.2017 року» від 13.01.2017 р.,

 

 

 

Сільський голова                                 О.Сиров

 

Україна

Протопопівська сільська рада

Балаклійського району

 Харківської області

ХVI сесія VІІ скликання


 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

Від «   » ______ 2017 року                                                                    -VІІ.

 

                                                                                      

Про преміювання сільського голови

Сирова Олександра Володимировича .

 

Відповідно п.6 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 “Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” , сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Преміювати у січні 2017  року Протопопівського сільського голову Сирова Олександра Володимировича  в  розмірі  2328 грн. 00 коп.

 

 

Сільський голова                                                         О.В.Сиров

 

 

 

Україна

Протопопівська сільська рада

Балаклійського району

 Харківської області

ХVI сесія VІІ скликання


 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

Від «   » _______ 2017 року                                                                            -VІІ.

 

Про виконання сільського бюджету за  2016 рік 

            Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 80 Бюджетного кодексу України,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за   2016 року:

1. По доходах :

загальний фонд – у  сумі 1470807,14 грн., із них:

-  власні доходи сільського бюджету у сумі   1430807,14  грн., що

 становить 112,9  %;

спеціальний фонд у сумі  114250,15 грн., що становить 157,15  %

           2. По видатках  - у сумі  1516350,41 грн., із них:

            - видатки загального фонду у сумі  992652,89 грн.;

            - видатки спеціального фонду у сумі  523697,52 грн.

Сільський голова                                  О.Сиров